Визначення групи крові людини в перехресній методиці по системі АВО та резус належність гелевим методом на ID Сard.

Визначення групи крові по системі АВ0 у перехресній методиці та Резус належності полягає у виявленні антигенів та природніх антитіл по системі АВ0 та антигену D системи Резус, системи АВ

Визначення групи крові людини в Київському обласному центрі служби крові

0 та Резус є одними з основних систем антигенів еритроцитів.

Система АВ0.

По наявністю на еритроцитах антигенів А і В, а також по наявності у сироватці/плазмі крові природніх антитіл анти-А та анти-В (тому і називається перехресний метод) визначають наступні групи крові О(І), А (ІІ), В (ІІІ) та АВ (ІV).

 

Групи крові за системою АВ0
О(І) А (ІІ)

 

В (ІІІ)

 

АВ (ІV)

 

Антигени на еритроцитах немає А В А + В
Антитіла у сироватці/плазмі крові анти-А + анти-В анти-В анти-А немає

 

Антигени еритроцитів по системі АВ0 розвиваються у організмі ще до народження дитини (виявляються у плода на 37 тижні вагітності), по хімічній структурі глікопротеїдами та гліколіпідами.  Продукцію антигенів еритроцитів системи АВ0 кодують три гени: А, В та 0, гени А та В являються домінантними по відношенню до гену 0 та кодомінантними по відношенню один до одного, успадковуються групи крові відповідно закону Менделя.

 

Система Резус.

Серед антигенів еритроцитів системи Резус найбільше значення у імунології має антиген D. Люди, що мають антиген  D є резус-позитивними, які не мають – резус-негативними. Антиген D має білкову природу, кодується геном RHD. Природніх антитіл у сироватці/плазмі крові система Резус немає, але можуть виявлятися імунні антитіла при вагітності (так званий «резус-конфлікт») або при несумісному переливанні компонентів донорської крові.

 

Коли необхідно виконання даного дослідження:

  • при здійсненні трансфузій компонентів донорської крові;
  • при вагітності або її плануванні для визначення ризиків імунологічних конфліктів;
  • при здійсненні госпіталізації, оперативних втручань.

Матеріал для дослідження: венозна кров, отримана з використання вакуумних систем з антикоагулянтом К2/К3ЕДТА.

Метод дослідження: гелевий метод, на імуногематологічному аналізаторі IH-1000, BIORAD,  США.

 

Термін виконання дослідження: 1 день.