Індивідуальний підбір еритроцитарних компонентів у пробі Кумбса гелевим методом.

Індивідуальний підбір – сукупність лабораторних тестів, що направлені на виявлення сумісності еритроцитів донора та плазми (сироватки) реципієнта.

Проведення індивідуального підбору еритроцитарних компонентів донорської крові може бути рекомендований всім реципієнтам еритроцитів.

Обов’язкове його виконання при кожній плановій трансфузії для наступних категорій реципієнтів:

 1. Реципієнтам з сумнівними чи позитивними результатами проведення проб на сумісність.
 2. Реципієнти з обтяженим акушерським та трансфузійним анамнезом.
 3. Реципієнти з позитивним результатом скринінгових досліджень на наявність антиеритроцитарних антитіл.
 4. Сенсибілізованих реципієнтів (за даними анамнезу), незалежно від наявності антиеритроцитарних антитіл в даний час.
 5. Пацієнтів стаціонарних відділень педіатричного профілю, пацієнтам з гемолітичною хворобою новонароджених.
 6. Пацієнти з передбачуваними масивними або багаторазовими трансфузіями.
 7. Вагітним жінкам та породіллям.
 8. Пацієнтам при неефективності трансфузій еритроцитарних компонентів донорської крові.
 9. Пацієнтам стаціонарних відділень гематологічного та онкологічного профілю, пацієнтам, що знаходяться на гемодіалізі.
 10. Реципієнтам органів та тканин.

Послуги з проведення індивідуального підбору надаються як закладам/підприємствам охорони здоров’я згідно укладених договорів так і пацієнтам на основі платних послуг.

Для здійснення індивідуального підбору необхідно  отримати зразок крові пацієнта .

Вимоги до зразків крові:

 1. Зразки крові відбираються у пробірку з К2ЕДТА/ К3ЕДТА  об’ємом не менше 5,0 мл (1 мл для новонародженого) з використанням вакуумних систем, дотримуючись інструкції з використання виробника.
 2. Пробірки зі зразками маркуються чітко та розбірливо, на етикетці вказується прізвище та ініціали особи, якій буде проводитись індивідуальний підбір, порядковий номер при наявності, дата та час забору зразка крові.
 3. Вимоги до зберігання та транспортування зразків крові:

-Зразки до транспортування зберігаються у контрольованих умовах при температурі +2-+8°С, термін придатності зразків крові – не більше 48 годин з моменту їх забору.

-Зразки зберігаються та транспортуються у вертикальному положенні.

-Зразки крові транспортуються у термоконтейнері при температурі +2-+8°С, з валідованою кількістю холодагентів, під контролем температури та з дотриманням вимог інфекційної безпеки.

-Транспортування зразків крові супроводжується направленням, направлення   оформлені чітко та розбірливо, транспортують окремо від зразків крові (скачати зразок направлення).

 1. Причини невідповідностей зразків крові, що призводять до неможливості надання здійснення індивідуального

–  Виражена гіперліпемія зразка, ознаки гемолізу.

–  Ознаки бактеріального забруднення зразка.

–  Механічне пошкодження зразків, наявність згустків.

– Тип та об’єм зразка, вакуумної системи, терміни придатності не відповідають встановленим вимогам.

– Зразки з відсутнім маркуванням на пробірці.

– Інформація з маркування зразка не відповідає даним направлення, зразки без направлення, інформація на пробірці чи в направленні вказане не розбірливо.

–   Зразки з порушеними умовами зберігання чи транспортування.

Індивідуальний підбір здійснюється   із числа сумісних з пацієнтом по групі крові за системою АВ0, резус-належності (фенотипу) зразків крові донорів.

Для новонароджених індивідуальний підбір додатково здійснюється з зразком крові матері.

Індивідуальний підбір включає наступні етапи та дослідження:

 1. Повторне визначення групи крові за системою АВ0 перехресним методом та резус-належності пацієнта.
 2. Фенотипування зразка крові пацієнта за антигенами системи Резус.
 3. Виявлення антиеритроцитарних антитіл.
 4. Виявлення сумісності еритроцитів донора та плазми пацієнта у пробі Кумбса.

Всі дослідження здійснюються у відділі лабораторних досліджень гелевою методикою на сучасному автоматичному аналізаторі IH-1000.

За результатами індивідуального підбору для трансфузій відбираються тільки ті компоненти донорської крові, що сумісні по антигенам еритроцитів на всіх етапах індивідуального підбору.

Бланк з результатами здійсненого індивідуального підбору надається закладу/підприємству охорони здоров’я чи пацієнту для внесення до історії хвороби.

Увага!!! Наявність результатів індивідуального підбору не відміняє проведення проб на сумісність перед трансфузією.