Історична довідка КНП КОР «Київський обласний центр служби крові»

З 1956р.

З 1956р. щорічно заготовлялось 120 л крові, пункт забору крові було перетворено на відділення 4-ї категорії.

1966 рік

Будується нове типове приміщення та для відділення, воно стає станцією переливання, яка щорічно заготовляє 150л. крові для потреб лікувальних закладів міста та області. У станції починають впроваджуватися технології виготовлення цілого ряду препаратів крові, в 1968р. виготовляється фібриноген, суха плазма, амінокровін.

1974 рік

Відкрито відділення фракціонування білків плазми, у 1975р. освоєно технологію виготовлення 10%-го розчину альбуміну 1976р. – полібіоліну та  імуноглобулінів від імунізованих донорів. З компонентів крові в даний період виготовляються: еритроцитарна маса, лейкомаса та відмиті еритроцити.  У службі крові починається активний перехід від трансфузій цільної крові до трансфузій компонентів крові, препаратів крові.

З 1966 по 1996 роки

Очолювала колектив станції переливання лікар-хірург Конобієвська Надія Платонівна, під її керівництвом була збудована станція та освоєні нові технологічні процеси, з 1976 по 1990 роки колектив очолював  Бейнер Станіслав Іванович, під його керівництвом була проведена реконструкція та добудова приміщень станції.

З 1990 року

Очолював заклад Вербіцький Петро Трохимович, під час його керівництва введено сучасні технології у роботу станції, проведено автоматизацію багатьох процесів. Основними принципами у роботі були – підвищення якості та безпеки компонентів донорської крові.

«Київська обласна станція переливання крові» була утворена на підставі розпорядження Київської обласної державної адміністрації № 229 від 15 травня 2000 року на базі Білоцерківської міської станції переливання крові та обласної станції переливання крові Управління охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації.

2007 рік

У червні 2007р. рішенням Київської обласної ради V скликання Київська обласна станція переливання крові змінила назву на Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр крові».

У 2007 році запроваджено ведення реєстру донорів, реєстру відсторонених від донорської функції та систематизація інформації про всі процеси та донації з використанням комп’ютерної техніки та відповідного програмного комплексу.

У період з 2007р. активно впроваджуються у роботу закладу елементи системи управління якістю, нові технології у виготовленні сучасних компонентів донорської крові, такі як лейкофільтрація, вірусінактивація та виготовлення компонентів крові методом автоматичного аферезу. Робота персоналу активно стандартизується, розпочинається розроблення та введення у роботу стандартних операційних процедур – як основних документів що описують поетапне виконання робіт, що використовуються у структурних підрозділах для

З 2010 року

Лабораторії центру активно приймають участь у національних програмах зовнішнього контролю якості по всіх напрямках роботи, достовірність результатів досліджень підтверджується сертифікатами.

Для підвищення рівня інфекційної безпеки компонентів донорської крові запроваджено у 2012 році тестування на інфекційні маркери зразків крові донорів імунохемілюмінісцентним методом, у 2013р. – введено тестування зразків крові на інфекційні маркери методом ПЛР.

Для забезпечення лікувальних закладів  Київської області, що знаходяться на лівобережній частині, у 2015р. було відкрито новий структурний підрозділ —  відділення трансфузіології у м. Переяслав-Хмельницький.

2016 рік

Центр крові отримав сертифікат відповідності впровадженої системи якості на відповідність вимог ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю. Вимоги».

Для підвищення якості послуг, компонентів донорської крові у 2018 році було введено штрих-кодування продукції та зразків для проведення досліджень, що дало змогу зменшити вплив на процеси «людського фактору» та розширити можливості для автоматизації процесів, їх аналізування та проведення облікових операцій.

2018 рік

Система управління якістю закладу була сертифіката у  на відповідність вимог ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».

З 2019 року

Очолює колектив центру Демський Віталій Васильович.

Для забезпечення інфекційної безпеки транфузій з червня 2019 року тестування зразків крові проводиться з використанням двох методів обстеження – методами імунохемілюмінісцентного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції, значно підвищилась кількість виготовлених вірусінактивованих компонентів крові, центр крові перейшов на виготовлення еритроцитвмісних компонентів зі зниженим вмістом залишкових лейкоцитів      Поєднання даних методів обстеження, сучасних технологій у десятки разів знижує ризики передачі інфекцій від донора до пацієнта.

З 2019 року лабораторії центру приймають участь у міжнародних програмах зовнішнього контролю якості досліджень EQAS, отримані результати та сертифікати підтверджують правильність та достовірність отриманих результатів дослідження.

2020 рік

У січні 2020р. рішенням Київської обласної ради VІІ скликання Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний центр крові» реорганізовано у Комунальне некомерційне підприємство Київської обласної ради «Київський обласний центр служби крові».