Тромбоцити, відновлені з дози крові

Загальна характеристика

Тромбоцити, відновлені з дози крові – компонент  донорської крові,  отриманий  зі стандартної дози консервованої крові методом диференційованого  центрифугування  і   який   містить   суспензію тромбоцитів у терапевтично ефективній формі.

Властивості

У одній дозі міститься  не менше 60*109 тромбоцитів у плазмі об’ємом 45-55 мл, кількість залишкових лейкоцитів складає менше 0,05*109 в дозі, рН 6,4-7,4 наприкінці терміну зберігання.

Метод приготування

Виготовлення компоненту проходить у два етапа: І етап – з дози консервованої донорської крові, що зберігається при температурі +20 °С- +24 °С протягом не більше 24 год. після центрифугування тромбоцити спочатку осаджуються в тромболейкоцитарний шар разом з лейкоцитами, ІІ етап – тромболейкоцитарний шар відділяється, розбавляється плазмою, центрифується для отримання тромбоцитів.  Компонент ресуспендується протягом 1 год. при температурі +20 °С- +24 °С, після чого переміщується у тромбоміксер.

Маркування

На етикетці компоненту наявна наступна інформація:

 • Назва виробника;
 • Ідентифікаційний номер донації;
 • Назва компонента;
 • Група крові за системою АВ0;
 • Резус-належність;
 • Об’єм компонента;
 • Кількість тромбоцитів;
 • Дата донації, час донації;
 • Дата та час закінчення терміну придатності;
 • Назва антикоагулянту;
 • Температура зберігання;
 • Додаткова інформація (застосування пристрою для переливання).

Зберігання та стабільність

Тромбоцити зберігаються при температурі від +20 °С до +24 °С за умови постійного помішування. Термін придатності – 5 діб.

Умови транспортування

Тромбоцити мають транспортуватися в ізольованих контейнерах з елементами, які стабілізують температуру, підтримуючи її на рівні від +20 °С до +24 °С. Час перевезення без перемішування не повинен перевищувати 24 години.

Після отримання тромбоцитів, якщо їх не буде негайно застосовано з лікувальною метою, компонент повинен бути переправлений для зберігання при рекомендованій температурі, але вже з подальшим перемішуванням.

Показання до використання

Показання до використання визначаються лікуючим лікарем відповідно до протоколів лікування та клінічних маршрутів пацієнта.

Застереження у використанні

Трансфузії тромбоцитів проводять за умови сумісності донора та реципієнта за системою АВ0 та Резус-належністю.

Переливання даного компоненту не рекомендується у випадку непереносимості плазми.

Побічні ефекти

 • Гемолітичні та негемолітичні трансфузійнй реакції;
 • Обумовлене трансфузією гостре ураження легень (TRALI);
 • Сепсис через ненавмисне бактеріальне забруднення крові;
 • Можливе передавання збудників вірусних інфекцій (гепатиту, ВІЛу, сифілісу, тощо), незважаючи на ретельний відбір донорів і використання процедур скринінгу;
 • Передавання вірусних агентів, протозойних інфекцій, інших патогенів, присутність яких не перевірялась за допомогою тестів;
 • Анафілаксія;
 • Алоімунізація антигенами HLA і HPA;
 • Реакція «трансплантат проти живильника»;
 • Цитратна інтоксикація у немовлят та пацієнтів з порушеною функцією печінки;
 • Посттрансфузійна пурпура.

Особливості застосування

Не підлягає застосуванню компонент з порушенням герметичності, маркування, при закінченні терміну придатності, при неправильному зберіганні, а також при зміні індивідуальних властивостей.

Вводити тромбоцити потрібно внутрішньовенно зі швидкістю 30-40 крапель за хвилину. При багаторазових трансфузіях з метою профілактики утворення антитромбоцитарних антитіл, необхідним є підбір сумісного донора за системою антигенів НLА та застосування антилейкоцитарних фільтрів Компонент потрібно вводити за допомогою пристрою для переливання крові з діаметром пор фільтра 170-200 мкм з дотриманням правил асептики.

Під час переливання необхідно проводити нагляд за реципієнтом. Терапевтична доза для дорослої людини містить 4-6 доз тромбоцитів, відновлених з дози крові.

Взаємодія з іншими препаратами

Через ризик виникнення пошкодження тромбоцитів та для збереження гемостатичної активності у компонент не рекомендується додавати будь-які лікарські засоби.

Форма випуску

Полімерний контейнер, що містить не менше 60*109 тромбоцитів у плазмі об’ємом 45-55 мл.